Biopatisk Klinik

Biopati | Biopatisk Klinik

Biopatisk Klinik

Biopati | Biopatisk Klinik

Biopati – bringer kroppen i balance

Jeg scanner din krops energisvingninger ved hjælp af Bioresonansapparatet E-lybra 9. Apparatet scanner dine organer for bakterier, allergener, medicinrester mv, der alle skaber ubalance i kroppen.

Efter scanningen går jeg i gang med at behandle for at genoprette balancen. Kun når kroppens svingningsmønstre er i balance, kan kroppen selv regenerere, udrense affaldsstoffer, modstå virusser mm.

Min behandling kan være vitamin- og mineralterapi, immunterapi, udrensning (detox), diæt, homøopati, naturmedicin, akupunktur og generel kostvejledning i de tilfælde hvor det er nødvendigt.

Målet er, at gøre kroppen i stand til at helbrede sig selv

Gennem 24 års arbejde som biopat har jeg haft klienter med mange forskellige symptomer. Jeg tilbyder blandt andet behandling til dig, hvis du kan svare ja til et af følgende spørgsmål:

  • Er du stresset?
  • Har du lavt blodsukker (lav energi/ træthed)?
  • Har du brug for hjælp til rygestop?
  • Har du eksem/allergi?
  • Har dit barn koncentrationsbesvær?
  • Har dit barn indlæringsproblemer?
  • Har du fordøjelsesproblemer?
  • Har du gigt/ømme led?
  • Har du hyppige infektioner?

Biopati – langsigtet behandling

En behandling tager cirka 45 minutter. Den første behandling, hvor jeg scanner din krop, vil typisk vare 1½ time. Et behandlingsforløb sætter processer i gang, som kroppen skal nå at omstille sig til for at kunne regenerere. Derfor vil et forløb som minimum strække sig over 3 gange med 1 måneds mellemrum.

Biopati- lavere sygefravær for virksomheder

En biopatisk behandling mindsker medarbejderes stress og deraf relaterede sygdomme. Det vil i sidste ende give færre sygedage og højne de ansattes velbefindende.

“Flere af vores ansatte har fået bedre helbred efter Annes behandlinger. Der er skabt bedre velvære og mindre stress. Derudover er vores sygefravær blevet lavere.”

Jens Nørgaard,
Europa 1989, Kontra Coffee, Europa 1989 kantiner

Jeg tilbyder konsultationer med særlig vægt på stressforebyggelse og -behandling til virksomheder, der ønsker at gøre lidt ekstra for deres medarbejdere. Hvis I er en større virksomhed kan behandlingen foregå hos jer. Ring og hør nærmere.